Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Informacja o wynikach III etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 25 maja 2016 roku. na jedno stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej .

Sucha Beskidzka, dnia 25 maja 2016r.
 
Załącznik nr: 5
do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Adm. 111-2/16 z dnia 14 kwietnia 2016r.
 
Informacja o wynikach III etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 25 maja 2016 roku. na jedno stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej .
 
I. Kandydaci konkursu na stanowisko asystenta sędziego uzyskali następujące wyniki:
L.p. Nazwisko i imię  
ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW ŁĄCZNIE
1. Frydel Samanta 39
2. Kukla Damian 36
3. Mamcarczyk Katarzyna 40
4. Ryś Bartłomiej 45
5. Szczepanek Marcin 34
6. Świętek Magdalena 53
7. Trojak Monika 43
 
Do III etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 25 maja 2016 roku. na jedno stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej nie przystąpiły osoby:
 
Drewniak Małgorzata
Jamróz Andrzej
 
II.  Do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej zakwalifikowana została:
Świętek Magdalena – 53 pkt.
 
III. Lista rezerwowa kandydatów na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej
 
 1. Ryś Bartłomiej – 45 pkt.
 2. Trojak Monika – 43 pkt.
 3. Mamcarczyk Katarzyna – 40
 Prezes Sądu Rejonowego
SSR Kazimierz Firlej
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
WytworzyłSąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej2016-05-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-05-25 12:39

Wyniki uzyskane przez kandydatów uczestniczących w konkursie na stanowisko asystenta sędziego w Sadzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej przeprowadzonym w dniu 18 maja 2016r.

Sucha Beskidzka, dnia 20 maja 2016r.
 
Załącznik nr: 4
do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Adm. 111-2/16 z dnia 14 kwietnia 2016r.
 
Po sprawdzeniu prac konkursowych Komisja stwierdza, że do III etapu konkursu na asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej zakwalifikowali się :
L.p. Nazwisko i imię  
ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
 
TEST
PRACA PISEMNA
 
 
RAZEM
1. Drewniak Małgorzata 23 6 29
2. Frydel Samanta 27 8 35
3. Jamróz Andrzej 23 7 30
4. Kukla Damian 32 3 35
5. Mamcarczyk Katarzyna 31 5 36
6. Ryś Bartłomiej 33 7 40
7. Szczepanek Marcin 26 5 31
8. Świętek Magdalena 36 9 45
9. Trojak Monika 28 9 37
 
III etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 25 maja 2016r. w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej w pokoju nr: 14   , pierwsze piętro, w godzinach podanych w poniższej tabeli.
 
W przypadku rezygnacji prosimy o telefoniczną informację 33 874 24 4033 874 24 40 wew. 112

 
L.p. Nazwisko i imię Godziny rozmów
1. Drewniak Małgorzata 10.15
2. Frydel Samanta 10.30
3. Jamróz Andrzej 10.45
4. Kukla Damian 11.00
5. Mamcarczyk Katarzyna 11.15
6. Ryś Bartłomiej 11.30
7. Szczepanek Marcin 11.45
8. Świętek Magdalena 12.00
9. Trojak Monika 12.15
 
 
 
Wyniki pozostałych kandydatów którzy przystąpili do II etapu konkursu:
L.p. Nazwisko i imię  
ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
 
TEST
PRACA PISEMNA
 
RAZEM
 
1. Brodzińska Karolina 26 1 27
2. Kuc Michał 28 2 30
3. Mrożek Zofia 20 0 20
4. Niemiec Wojciech 25 0 25
 
UWAGA:
Osoby które nie zakwalifikowały się do III etapu konkursu oraz osoby które nie przystąpiły do II etapu konkursu mogą odebrać
dokumenty rekrutacyjne w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju 12 w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Po ww. terminie dokumenty zostaną odesłane pocztą do adresatów.
 
 
 
 
Prezes Sądu Rejonowego
 
SSR Kazimierz Firlej
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
WytworzyłSąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej2016-05-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-05-20 11:47

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego - Załącznik Nr 3

Sucha Beskidzka, dnia 10 maja 2016r.
 
Załącznik nr: 3
do Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Adm. 111-2/16 z dnia 14 kwietnia 2016r.
 
Ustalam, listę kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko asystenta sędziego  w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej:
L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
 
1. Brodzińska Karolina Kraków
2. Drewniak Małgorzata Tresna
3. Frydel Samanta Żywiec
4. Jamróz Andrzej Frydrychowice
5. Józefiak Edyta Kuków
6. Łuczak Joanna Baczyn
7. Kuc Michał Kraków
8. Kukla Damian Zawoja
9. Mamcarczyk Katarzyna Wadowice
10. Mrożek Zofia Kamienica
11. Niemiec Wojciech Zawoja
12. Ryś Bartłomiej Marcyporęba
13. Smolec Paweł Andrychów
14. Szczepanek Marcin Jaworzno
15. Świętek Magdalena Zembrzyce
16. Trojak Monika Nowy Targ
17 Wawrzyniak Aleksandra Warszawa
 
Konkurs odbędzie się w dniu 18 maja 2016 roku, o godz. 10:15, w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – w sali nr: 18, pierwsze piętro.
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Informacja o wynikach II etapu konkursu zostanie ogłoszona w dniu   23 maja 2016r. z jednoczesną informacją o III etapie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie sądu przy ul. Mickiewicza 11 znajdującej się na parterze budynku sądu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - www.suchab.sr.gov.pl, oraz BIP.
Proszę aby osoby, które zakwalifikowały się do konkursu ( i mają taką możliwość) stawiły się w dniu 18 maja 2016 roku wraz z aktami prawnymi z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego oraz postępowania karnego bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek.
                                                                                           Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                             SSR Kazimierz Firlej
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
WytworzyłSąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej2016-05-10
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-05-10 10:40

Wyniki uzyskane przez kandydatów uczestniczących w konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sadzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej przeprowadzonym w dniu 07 marca 2016r.

Sąd Rejonowy
w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 11
34-200 Sucha Beskidzka
NIP 552-171-61-17
REGON 000322695-00032
 
Adm. 111 – 1/16                                                          Sucha Beskidzka, dnia 08 marca  2016r.
 
Wyniki uzyskane przez kandydatów uczestniczących w konkursie na stanowisko referendarza sądowego w Sadzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej przeprowadzonym w dniu 07 marca 2016r.
 
 1. Lista kandydatów biorących udział w konkursie na stanowisko referendarza sądowego:
 
 1. Blak Jolanta
 2. Brodzińska Karolina
 3. Buława Ewa
 4. Cieślicki Mateusz
 5. Czucha Iwona
 6. Kapica Adrian
 7. Kapralski Paweł
 8. Konieczny Jan
 9. Kubica – Gawlas Augustyna
 10. Mazur Magdalena
 11. Pietraszewska Lena
 12. Puchalska Elżbieta
 13. Rokita Piotr
 14. Słowik Monika
 15. Trzebieniak Małgorzata
 16. Uznańska Magdalena
 17. Wroński Grzegorz
 18. Zdańska – Burliga Anna
 1. Imię i nazwisko kandydata wybranego do zatrudnienia na stanowisko referendarza sądowego:
 
 
Pani Iwona Czucha
 
 
 1. Wyniki i oceny uzyskane przez kandydatów biorących udział w konkursie:
 1.  
Nazwisko i imię Łączna ilość uzyskanych  punktów z części testowej w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, oraz z zakresu prawa handlowego Łączna ilość punktów   z kazusów w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
1. Blak Jolanta 34 11
2. Brodzińska Karolina 30 0
3. Buława Ewa 32 7
4. Cieślicki Mateusz 33 11
5. Czucha Iwona 36 12
6. Kapica Adrian 34 6
7. Kapralski Paweł 31 6
8. Konieczny Jan 30 10
9. Kubica–Gawlas Augustyna 33 10
10. Mazur Magdalena 24 9
11. Pietraszewska Lena 34 9
12. Puchalska Elżbieta 33 9
13. Rokita Piotr 34 10
14. Słowik Monika 31 8
15. Trzebieniak Małgorzata 30 9
16. Uznańska Magdalena 28 9
17. Wroński Grzegorz 25 9
18. Zdańska –Burliga Anna 30 8
 
 
IV.  Rezerwowa lista kandydatów:
 1. Pani Jolanta Blak
 2. Pan Mateusz Cieślicki
 3. Pan Piotr Rokita
 
 
 
 
                                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
 
                                                                                                 SSR Kazimierz Firlej       
 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
WytworzyłSąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej2016-03-08
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-03-08 15:01

Ogłoszenie o konkursie ma stanowisko referendarza sądowego

Prezes Sądu Rejonowego                                                            Sucha Beskidzka, dnia 26 lutego 2016r.

     ul. Mickiewicza 11

  34-200 Sucha Beskidzka  

   Adm.  0210- 3  /2016
 
ZARZĄDZENIE
Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
z dnia 26 lutego 2016 roku
 
 
 Na podstawie §  6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. (Dz. U. 2012. 331) oraz art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2015.133)  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego -  zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuje Komisję Konkursową  w następującym składzie:
Przewodniczący:
Kazimierz Firlej Sędzia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
Członkowie:
 1. Małgorzata Talaga Sędzia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
 2. Wiesław Okrzesik Sędzia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
§ 2
 
Do  zadań Komisji Konkursowej należy wyłonienie kandydata na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Pełnienie funkcji sekretarza Komisji powierzam SSR Małgorzacie Taladze – członkowi Komisji Konkursowej.
                                                                       § 3
Komisję powołuję na czas przeprowadzenia konkursu.
                                                                       § 4      
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
                                                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                SSR Kazimierz Firlej
 
___________________________________________________________________________________________
 
Prezes Sądu Rejonowego
   w Suchej Beskidzkiej
    ul. Mickiewicza 11
34 – 200 Sucha Beskidzka                                                Sucha Beskidzka, 26 lutego 2016r.
 
 
 
Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego   w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej
 
Na podstawie  § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r.        w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2012.331) ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu numer Adm. 111 – 1/16 na jedno (1) wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej:
 
L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
 
1. Blak Jolanta Rudnik
2. Bożek Adrian Jaszczew
3. Brodzińska Karolina Kraków
4. Buława Ewa Jeleśnia
5. Cieślicki Mateusz Dąbrowa Górnicza
6. Czucha Iwona Droginia
7. Domoń Agnieszka Wieliczka
8. Kapica Adrian Bielsko Biała
9. Kapralski Paweł Kraków
10. Konieczny Jacek Jan Gliwice
11. Konieczny Jan Kraków
12. Kubica-Gawlas Augustyna Węgierska Górka
13. Kumańska Karolina Łopuszno
14. Lorkiewicz Radosław Kraków
15. Mazur Magdalena Tarnów
16 Morek Sylwia Kraków
17. Mrożek Dariusz Bachowice
18. Pietraszewska Lena Rybnik
19. Poznańska Magdalena Rybna
20. Puchalska Elżbieta Kraków
21. Rokita Piotr Kraków
22. Słowik Monika Żywiec
23. Trzebieniak Małgorzata Radom
24. Trzyszczyk Anna Skawina
25. Uznańska Magdalena Kraków
26. Wroński Grzegorz Tarnów
27. Zdańska-Burliga Anna Juszczyn
 
 
 
Uprzejmie informuję, że względu na liczbę kandydatów dopuszczonych do konkursu,  ulega zmianie miejsce  jego przeprowadzenia.
 
Konkurs odbędzie się w dniu 7 marca 2016 roku, o godz. 10:00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie przy ul. Pułkownika Tadeusza Semika 1 – w małej sali gimnastycznej na parterze budynku.
Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu   10 marca 2016 roku    na tablicy ogłoszeń  w siedzibie sądu przy ul. Mickiewicza 11 znajdującej się na parterze budynku sądu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - www.suchab.sr.gov.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Proszę aby osoby, które zakwalifikowały się do konkursu ( i mają taką możliwość) stawiły się w dniu 7 marca 2016 roku wraz z aktami prawnymi z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz postępowania wieczystoksięgowego           bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek.
 
                                                                                           Prezes Sądu Rejonowego
                                                                                             SSR Kazimierz Firlej
______________________________________________________________________________________________
 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
referendarza sądowego
                                                                                  Sucha Beskidzka, dnia 21 stycznia 2016r.
           Prezes Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej w dniu 21 stycznia 2016 roku ogłasza konkurs zarejestrowany pod  numerem Adm. 111-1/16  na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy.
Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U. 2012.331) w dniu 07 marca  2016 roku o godzinie 10.00  w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 11, sala nr 18, I piętro.
 1. Wymagania niezbędne:
            Kandydaci muszą spełniać warunki określone  w art. 149 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie  na  stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3)  ukończył wyższe studia prawnicze  w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
4)  ukończył 24 lata;
5)  ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.[1]
II.              Wymagane dokumenty:
Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe                   ( decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  05 lutego 2016 roku na adres: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11 34 – 200 Sucha Beskidzka.
Do zgłoszenia kandydat dołącza:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego (zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego);
 
2.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 
 
3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim;
4.      trzy (3) aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
5.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
6.      oświadczenie, że kandydat jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
 
          Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym  w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu ustali listę  kandydatów dopuszczonych do konkursu, która zostanie w dniu  26 lutego 2016 roku  umieszczona na tablicy ogłoszeń  - parter budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, na stronie internetowej Sądu - www.suchab.sr.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej nie później   niż  na 7 dni przed terminem rozpoczęcia  konkursu.
        Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie  będą  spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone  do dalszego etapu postępowania konkursowego.
            Konkurs trwa  90 minut i  jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:
1)      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego;
2)      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
 
                                              Prezes Sądu Rejonowego
                                           w Suchej Beskidzkiej
                                           SSR Kazimierz Firlej
 
[1] Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U.2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149§1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.
 
 


 
Podmiot publikującySąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
WytworzyłSąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej2016-01-21
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-01-31 17:25
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-02-26 08:20

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referendarza sądowego

Adm. 111 – 1/15                                                                            Sucha Beskidzka, dnia 13 kwietnia 2015r.

 

 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej w dniu 8 kwietnia 2015 roku.

 

 

 1. Imiona i nazwiska kandydatów, biorących udział w konkursie:

 

 1. Jarosław Gąsłowski
 2. Agnieszka Kasprzyk
 3. Karolina Kumańska
 4. Paweł Król
 5. Marek Lepak
 6. Monika Moskot
 7. Dariusz Mrożek
 8. Elżbieta Puchalska
 9. Szymon Roguski
 10. Piotr Rokita
 11. Bernadeta Semik
 12. Marek Sosnowski
 13. Michał Toruński
 14. Magdalena Uznańska
 15. Grzegorz Wroński

 

 

 1. Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzony był konkurs :

 

Bernadeta Semik

 

 1. Wyniki poszczególnych kandydatów:
 1. Jarosław Gąsłowski
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  22
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 6
 1. Agnieszka Kasprzyk
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  24
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów:  4
 1. Karolina Kumańka
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  26
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 12
 1. Paweł Król
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  29
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 8
 1. Marek Lepak
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  33
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 8
 1. Monika Moskot
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  26
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 5
 1. Dariusz Mrożek
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  24
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 8
 1. Elżbieta Puchalska
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  26
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 8
 1. Szymon Roguski
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  22
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 5
 1. Piotr Rokita
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  22
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 1
 1. Bernadeta Semik
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  36
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 8
 1. Marek Sosnowski
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  26
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 2
 1. Michał Toruński
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  29
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 7
 1. Magdalena Uznańska
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  18
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 7
 1. Grzegorz Wroński
 1. test z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego - łącznie punktów:  22
 2. rozwiązanie kazusów z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego - łącznie  punktów: 3

 

 1. Rezerwowa lista kandydatów:
 1. Marek Lepak
 2. Paweł Król

 

Prezes Sądu Rejonowego

SSR Kazimierz Firlej

 

________________________________________________________________________________________________________  Prezes Sądu Rejonowego                                                                   Sucha Beskidzka, dnia 31 marca 2015r.  

ul. Mickiewicza 11

  34-200 Sucha Beskidzka  

 

  Adm.  0210-16 /2015

 

ZARZĄDZENIE

Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

z dnia 31 marca 2015 roku

 

 

 Na podstawie §  6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. (Dz. U. 2012. 331) oraz art. 149a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami)  w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego -  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje Komisję Konkursową  w następującym składzie:

Przewodniczący:

Kazimierz Firlej Sędzia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Członkowie:

 1. Małgorzata Talaga Sędzia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
 2. Rafał Kucharzyk Sędzia Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

§ 2

 

Do  zadań Komisji Konkursowej należy wyłonienie kandydata na stanowisko referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Pełnienie funkcji sekretarza Komisji powierzam SSR Małgorzacie Taladze – członkowi Komisji Konkursowej.

                                                                       § 3

Komisję powołuję na czas przeprowadzenia konkursu.

                                                                       § 4      

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                //SSR Kazimierz Firlej//

___________________________________________________________________________________________________________________________

N

Prezes Sądu Rejonowego

   w Suchej Beskidzkiej

    ul. Mickiewicza 11

34 – 200 Sucha Beskidzka                                                                  

Sucha Beskidzka, 30 marca 2015r.

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu na stanowisko referendarza sądowego   w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej

 

Na podstawie  § 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U. 2012.331) ustalam listę kandydatów dopuszczonych do konkursu numer Adm. 111 – 1/15 na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej:

 

Uprzejmie informuję, że względu na liczbę kandydatów dopuszczonych do konkursu,  ulegają zmianie miejsce i godzina jego przeprowadzenia.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2015 roku, o godz. 9:00, w sali nr K – 711 (pawilon – K, VII piętro ),  w siedzibie  Sądu Okręgowego w  Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31 – 547 Kraków

 

Wymienieni kandydaci dopuszczeni do konkursu, proszeni są o stawienie się na konkurs wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu   13 kwietnia 2015 roku    na tablicy ogłoszeń  w siedzibie sądu przy ul. Mickiewicza 11 znajdującej się na parterze budynku sądu, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - www.suchab.sr.gov.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Proszę aby osoby, które zakwalifikowały się do konkursu ( i mają taką możliwość) stawiły się w dniu 8 kwietnia 2015 roku wraz z aktami prawnymi z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego oraz postępowania wieczystoksięgowego bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek.

 

                                                                                           Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                            // SSR Kazimierz Firlej//

 

 

______________________________________________________________________________________________________

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

referendarza sądowego

                                                                                  Sucha Beskidzka, dnia 26 lutego 2015r.

           Prezes Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej w dniu 26 lutego 2015 roku ogłasza konkurs zarejestrowany pod  numerem Adm. 111-1/15  na 1 wolne stanowisko referendarza sądowego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko referendarza sądowego ( Dz. U. 2012.331) w dniu 8 kwietnia  2015 roku o godzinie 10.00  w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 11, sala nr 18, I piętro.

 1. Wymagania niezbędne:

            Kandydaci muszą spełniać warunki określone  w art. 149 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, a mianowicie  na  stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten, kto:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył wyższe studia prawnicze  w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

4)  ukończył 24 lata;

5)  ukończył aplikację ogólną prowadzoną przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury lub zdał egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.[1]

II.              Wymagane dokumenty:

Kandydat ubiegający się o stanowisko referendarza sądowego składa wymagane dokumenty, opatrzone oznaczeniem konkursu, bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej bądź przesyła za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe                   ( decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia  16 marca 2015 roku na adres: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11 34 – 200 Sucha Beskidzka.

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

1.      wniosek o zatrudnienie na stanowisko referendarza sądowego (zawierający aktualny adres oraz numer telefonu kontaktowego);

2.      życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3.      oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie sędziowskim, prokuratorskim, notarialnym, adwokackim lub radcowskim, bądź referendarskim;

4.      3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami  stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

5.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

6.      oświadczenie, że kandydat jest obywatelem  Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.

 

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

          Po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym  w art. 149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu ustali listę  kandydatów dopuszczonych do konkursu, która zostanie w dniu  30 marca 2015 roku  umieszczona na tablicy ogłoszeń  - parter budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, na stronie internetowej Sądu - www.suchab.sr.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej nie później   niż  na 7 dni przed terminem rozpoczęcia  konkursu.

        Osoby, które nie złożyły kompletu dokumentów lub nie  będą  spełniały wymogów ustawowych, nie zostaną dopuszczone  do dalszego etapu postępowania konkursowego.

            Konkurs trwa  90 minut i  jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

1)      testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz z zakresu prawa handlowego;

2)      dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia sądu wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego oraz z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

 

 

                                              Prezes Sądu Rejonowego

                                           w Suchej Beskidzkiej

                                           SSR Kazimierz Firlej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U.2012.1230 j.t.) warunek określony w art. 149§1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, spełnia osoba, która na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odbyła aplikację referendarską i złożyła egzamin referendarski lub odbyła aplikację sądową lub prokuratorską bądź złożyła egzamin referendarski.

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
WytworzyłSąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej2015-02-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2015-02-26 09:05
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2015-04-13 07:32

KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY W SĄDZIE REJONOWYM W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Wyniki konkursu na stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej

 

Wyniki konkursu

na stanowisko stażysty

w Sądzie Rejonowym w  Suchej Beskidzkiej

 

 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia  2012r. – po przeprowadzeniu III etapu konkursu dokonała wyboru  kandydata na stanowisko stażysty :   

 1.    Do   Wydziału II Karnego od  dnia  1 września  2012r.  w osobie

Pani  Wiolety Bicz  

 1.    Do Wydziału Ksiąg Wieczystych  od dnia  1 września 2012r.   w osobie

 Pani  Ewy Pytel

 

Jednocześnie na podstawie art. 3b  ust. 5 Ustawy  z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury  (Dz. U. Nr 109 z 2011r. poz. 639 z późn. zm.) komisja konkursowa wyłoniła rezerwową listę kandydatów:

   

 1. Pani  Joanna Wójcik
 2. Pani Iwona Burdyl
 3. Pani Marlena Zdunkiewicz
 4. Pani Bogna Ćwiękała
 5. Pani Monika Kubasiak
 6. Pani Aneta Kłapyta
 7. Pani Joanna Kisielewska

 

Lista rezerwowa ważna jest do następnego konkursu, nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzonego konkursu.

 

                                                             

                                                 Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                          SSR Wiesław Okrzesik          

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stanowiska stażysty

 

Prez.Adm.1102-12/12                                               Sucha Beskidzka dnia 13 sierpnia 2012r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

      Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Stażysty     w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej w wymiarze 2 etatów, zawiadamia, że do II etapu konkursu przeprowadzonego w dniu 10 sierpnia 2012r. stanęło 17 osób, 4 osoby nie stawiły się na konkurs.

Do III Etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 1. Pani Wioletta Bicz                              7,0 pkt.
 2. Pani Marlena Zdunkiewicz               6,8 pkt.
 3. Pani Iwona Burdyl                              6,6 pkt.
 4. Pani Bogna Ćwiękała                        6,6 pkt.
 5. Pani Monika Kubasiak                      6,4 pkt.
 6. Pani Ewa Pytel                                    6,4 pkt.
 7. Pani Joanna Wójcik                           6,2 pkt.
 8. Pani Aneta Kłapyta                             5,6 pkt.
 9. Pani Joanna Kisielewska                 5,6 pkt.

 

III Etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna – odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012r.   w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11

pokój 14 godz. 10:00

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 SSR Wiesław Okrzesik          

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stanowiska stażysty

 

ZAWIADOMIENIE

 

      Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Stażysty     w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej w wymiarze 2 etatów:  w pionie cywilnym –                 1 osoba- i w pionie karnym – 1 osoba -  zawiadamia:

Do II Etapu konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby:

 1. Pani Urszula Barcik             zam. Grzechynia
 2. Pani Wioleta Bicz                 zam. Lachowice
 3. Pani Monika Buczek             zam. Osielec
 4. Pani Iwona Burdyl                zam. Stryszawa
 5. Pani Marta Cielas                 zam. Pewel Mała
 6. Pani Bogna Ćwiękala            zam. Sucha Beskidzka
 7. Pani Maria Gąska                 zam. Kurów
 8. Pani Elżbieta Harańczyk       zam. Zembrzyce
 9. Pani Roma Janecka               zam. Wadowice
 10.  Pani Anna Kawa                  zam. Krzeszów
 11. Pani Joanna Kisielewska       zam. Stryszawa
 12.  Pani Aneta Kłapyta              zam. Stryszawa
 13.  Pani Katarzyna Kostyra       zam. Krzeszów
 14.   Pan Wojciech Krusiński      zam. Tarnawa Dolna
 15.  Pani Monika Kubasiak         zam. Sucha Beskidzka
 16.  Pani Katarzyna Matusik      zam. Tarnawa Dolna
 17.  Pani Ewa Pytel                      zam. Frydrychowice
 18.  Pani Kinga Stopka                zam. Jordanów
 19.  Pani Róża Szczurowska         zam. Kraków
 20.  Pani Joanna Wójcik              zam. Maków Podhalański
 21. Pani Marlena Zdunkiewicz     zam. Jastrzębie Zdrój

 

Lista osób, których oferty zostały odrzucone z powodu braków formalnych:

 1. Pani Angelika Janik              zam. Sucha Beskidzka
 2. Pan Szymon Zachura            zam. Stryszawa

 

II etap konkursu odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012 roku w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11 - sala nr 18 o godzinie 10:00

 

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej

 SSR Wiesław Okrzesik          

 

 

 

Konkurs na stanowisko stażysty

Sucha Beskidzka, dnia  12 lipca  2012r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Na podstawie art. 3 b Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów           

                          i prokuratury ( Dz. U. z 2011r.,  Nr 109, poz. 639 ze zm.)

 

PREZES  SĄDU REJONOWEGO W  SUCHEJ BESKIDZKIEJ

ogłasza

KONKURS NA STANOWISKO STAŻYSTY

W SĄDZIE REJONOWYM

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

Oznaczenie konkursu : Prez. Adm. 1102 - 12/2012/SB

        

Planowana liczba osób do przyjęcia na staż urzędniczy:     2  osoby ( 1 osoba do pionu cywilnego  i 1 osoba do  pionu  karnego), obsadzenie stanowisk od dnia 1 września 2012r.

 

 

Zakres zadań  na stanowisku referenta stażysty :

 

- protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach ;

- przygotowywanie spraw na wokandy tj. na rozprawy i posiedzenia tj. ( dołączanie     

   dowodów doręczeń, sporządzanie wokand);

- rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron,

   pełnomocników, biegłych, świadków, tłumaczy;

 - szycie i numerowanie akt;

 - zakładanie akt zastępczych ;

 - wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron, urzędów;

 - sporządzanie zarządzeń do Księgowości;

- wprowadzanie danych do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów  

   komputerowych;

 - inne czynności zlecone przez przełożonych;

 

Niezbędne wymagania, które winien spełniać kandydat na stażystę :

 

1. Posiadać pełną  zdolność  do  czynności  prawnych;

2. Posiadać  nieposzlakowaną  opinię;

3. Nie  być  karanym  za  przestępstwa  lub  przestępstwa  skarbowe;

4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane 
    z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwa  skarbowe;

5. Posiadać  wykształcenie  wyższe,  co  najmniej  zawodowe  i  uzyskany  tytuł  zawodowy;
6. Posiadać  stan  zdrowia  pozwalający  na  zatrudnienie  na  stanowisku stażysty;

7. Legitymować  się  bardzo  dobrą  znajomością  techniki  pracy  biurowej, obsługi 
komputera pakiet (MS Office, Lex, Internet), oraz innych urządzeń biurowych (faks, ksero, skaner);

8. Biegle  pisać  na  komputerze  –  pod  dyktando;

9.Prezentować wysoki  poziom  kultury  osobistej i wiedzy ogólnej, cechować się odpornością na stres, być komunikatywnym  i kreatywnym oraz posiadać zdolności analityczne, a także umiejętność  pracy  w  zespole;

 

 

Dodatkowe wymagania od kandydata na  stażystę:

1. Doświadczenie w pracy biurowej  w sądownictwie (np. ukończony staż dla bezrobotnego w sądownictwie, praca na umowy na zastępstwo);

2.Znajomość i rozumienie terminologii prawniczej;

3.Znajomość przepisów : Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych  ( Dz. U. z 2011r.,  Nr 109, poz. 639 ze Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości „Regulamin urzędowania sądów powszechnych” ( Dz. U. z 2007r., Nr 38, poz. 249 ze zm.), Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i  innych działów administracji  sądowej (Dz.Urz.MS.2003.5.22 ze zm.);

 

 

 

 

Dokumenty wymagane od kandydata :

 

1.Podanie o pracę ;

2. CV;

3.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

4.Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

5.Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone  postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   rekrutacji;

7. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

8. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o przyjęcie do pracy /do pobrania/;

9. Kopie dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie, odbycie stażu itp.

 

 

Termin składania ofert:

 

Oferty pracy należy składać w terminie do dnia 27 lipca 2012r. do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej pokój 13, bądź drogą pocztową   ( za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego) na adres:

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

Oddział Administracyjny

ul. Mickiewicza 11

34- 200 Sucha Beskidzka

 

Oferta winna zawierać oznaczenie konkursu – „ Konkurs – Prez. Adm. 1102 -12 /2012/SB

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty osób niewybranych w drodze konkursu oraz osób niezakwalifikowanych na listę rezerwową będą do odebrania w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego
w Suchej Beskidzkiej w terminie do 31 sierpnia 2012r.

 

 

 

Konkurs składa się z trzech etapów :

 

Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienie do konkursu;

 

Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

 

Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna;

 

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności – zostanie ogłoszona w dniu 1 sierpnia 2012 roku z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu ( co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu).

 

Prezes Sądu Rejonowego

 SSR Wiesław Okrzesik          

Podmiot publikującySąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
WytworzyłSąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej2012-07-12
Publikujący Admin Administrator - Admin 2012-07-12 12:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2012-08-20 12:35
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]