Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Aktualności
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Władysławie Blaka 2018-12-14
„Sygn. akt I Ns 352/18
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 352/18
 
W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ogłasza, że w dniu  3 października 2018 r. został złożony przez Halinę Filas wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Władysława Blaka, nr PESEL: 48030107214, ostatnio zamieszkałego pod adresem 34-240 Jordanów, ul. Przemysłowa 191B, zmarłego w dniu 9 stycznia 2016 r. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 352/18.
Pouczenie :
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoba która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w punkcie 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).”
 


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Teresie Danucie Kubasiak 2018-11-13
„Sygn. akt I Ns 284/18
 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 284/18
 
W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ogłasza, że w dniu  20.08.2018 r. został złożony przez Stanisława Andrzeja Kubasiaka wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Teresy Danuty Kubasiak, nr PESEL: 74111411204, ostatnio zamieszkałej pod adresem Białka 130, 34-220 Maków Podhalański. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 284/18.
Pouczenie :
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoba która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w punkcie 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).”


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Grzegorzu Mirocha 2018-11-13
„Sygn. akt I Ns 221/18
 
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 221/18

W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ogłasza, że w dniu  04.07.2018 r. został złożony przez Grzegorza Mirochę wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Stefana Mirocha, nr PESEL: 49081415590, ostatnio zamieszkałego pod adresem 34-210 Zembrzyce 203, zmarłego w dniu 18.11.2016 roku w Zembrzycach. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 221/18.
Pouczenie :
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoba która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w punkcie 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).”


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Rafale Frydlu 2018-11-05
Sygn. akt I Ns 85/18
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 85/18
 
„Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ogłasza o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza po spadkodawcy Rafale Frydlu (PESEL 76041213817), synu Mieczysława i Janiny, zmarłym w dniu 20 listopada 2016 r. w Langen, ostatnio zamieszkałym pod adresem: 34-231 Juszczyn 185”, z pouczeniem, iż osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. (tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza;


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Krzysztofie Czekaj 2018-11-05
Sygn. akt I Ns 378/17
 
Ogłoszenie
 
W trybie art. 638 3 § 3 kpc Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej (Sąd spadku) ogłasza, że w dniu 19.10.2017 r. został złożony przez Grażynę Czekaj  wykaz inwentarza dotyczący spadku po zmarłym w dniu 10.09.2017 r. Krzysztofie Czekaj, numer PESEL: 52102701451, ostatni adres zamieszkania ul. Szpitalna 8/9, 34-200 Sucha Beskidzka.
 
 
Pouczenie:
 
  1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 638 1 § 3 pkt 1 kpc);
  2. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza. ( art. 637 § 1 kpc w zw. z art. 638 1 § 3 pkt 2 kpc);
  3. Osoby wskazane w pkt 2 ogłoszenia (art. 637 § 1 kpc) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Wojciechu Ićku 2018-06-22
Sygn. akt I Ns 200/18
Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza
w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 200/18
 
W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ogłasza, że w dniu  23 marca 2018 r. został złożony przez Macieja Wągla wykaz inwentarza dotyczący spadkodawcy Wojciecha Ićka, nr PESEL: 55042106555, ostatnio zamieszkałego pod adresem 34-220 Maków Podhalański, ul. Moniuszki 2/3, zmarłego w dniu 23 marca 2014 r. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt I Ns 200/18.
Pouczenie :
1. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1 k.p.c.).
2. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. osoba która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2 k.p.c.).
3. Osoby wymienione w punkcie 2 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należąc do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 4 k.p.c.).”


Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2018-02-14
„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
 
Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.


 

W Sądzie okręgowym w Krakowie dyżury będą odbywały się w dniach:  19, 20, 22 i 23 lutego 2018 roku.

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/
 


"Niebieski Tydzień", realizowanej przez PCPR-ZIK. 2018-02-14


Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Piotrze Andrzeju Halawie 2017-11-24
I Ns 294/17

OGŁOSZENIE
 
 
Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej I Wydział Cywilny informuje, że w tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 294/17 został złożony wykaz inwentarza po Piotrze Andrzeju Halawie, synu Andrzeja i Teresy, zmarłym w dniu 7 września 2016 r. w Suchej Beskidzkiej, ostatnio zamieszkałym pod adresem os. Beskidzkie 6/14 w Suchej Beskidzkiej, PESEL nr 78030701491.
Sąd poucza, że ze złożonym wykazem może zapoznać się każdy, kto potrzebę taką dostatecznie uzasadni oraz że na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.


Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]