Aktualności Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej suchab.sr.gov.pl Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Wojciechu Ićku Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0200 suchab.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 Sygn. akt I Ns 200/18 Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza w sprawie zarejestrowanej pod sygn. akt I Ns 200/18   W trybie art. 6363 § 3 k.p.c. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ogłasza, że w dniu  23 marca 2018 r. został złożony przez Macieja Wągla wykaz inwentarza...... Tydzień pomocy ofiarom przestępstw Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0100 suchab.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”   Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach od 19 lutego 2018 roku do 25 lutego 2018 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy...... "Niebieski Tydzień", realizowanej przez PCPR-ZIK. Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0100 suchab.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 ... Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po Piotrze Andrzeju Halawie Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0100 suchab.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 I Ns 294/17 OGŁOSZENIE     Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej I Wydział Cywilny informuje, że w tutejszym Sądzie w sprawie o sygn. akt I Ns 294/17 został złożony wykaz inwentarza po Piotrze Andrzeju Halawie, synu Andrzeja i Teresy, zmarłym w dniu 7 września 2016 r. w Suchej...... OGŁOSZENIE z dnia 1.12.2017 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.:Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0100 suchab.sr.gov.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-220 OGŁOSZENIE z dnia 1.12.2017 r. o zamówieniu na usługi społeczne pn.:Świadczenie usługi dozorowania i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. wszelkie informację dostępne na stronie internetowej: http://www.krakow.so.gov.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokazTresc-532-184 ...