Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
GODŁO
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej:

 A – Malowanie pomieszczeń nr 1, 2, 2a, 13, pomieszczenia archiwum i korytarzy oraz remont pomieszczeń nr 4, 5, 6, 7, 8, 8a i 9 w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych, a także malowanie pomieszczeń nr 3, 13, 16, 18, 20, 21, 22 i 23 oraz ułożenie wykładziny w pomieszczeniu nr 12 w budynku głównym.

 

B – Remont korytarza na poddaszu, wymiana drzwi na parterze oraz podwyższenie balustrady na klatce schodowej w budynku głównym.Kraków: Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej.

 

Numer ogłoszenia: 63499 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Krakowie , ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6195925, faks 12 6195927.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, zgodnie ze szczegółowym opisem i zakresem zawartym w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym integralną jej część. Wielkość (zakres) zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z załączonym przedmiarem robót. A - Malowanie pomieszczeń nr 1, 2, 2a, 13, pomieszczenia archiwum i korytarzy oraz remont pomieszczeń nr 4, 5, 6, 7, 8, 8a i 9 w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych, a także malowanie pomieszczeń nr 3, 13, 16, 18, 20, 21, 22 i 23 oraz ułożenie wykładziny w pomieszczeniu nr 12 w budynku głównym. W przedmiotowych pomieszczeniach i korytarzach należy przygotować powierzchnię do malowania (poszpachlowanie nierówności, likwidacja rys i pęknięć, ewentualne założenie taśmy spoinowej, zagruntowanie) i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową (kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem, kolor sufitów biały), a istniejące rury c.o., pomalować farbą olejną - ftalową, kolor mat. Istniejące grzejniki stalowe, parapety kamienne oraz ścienne płytki ceramiczne na korytarzach i w salach rozpraw należy umyć wodą, przy użyciu detergentu. Podczas malowania oraz poszpachlowania sfalowań należy uwzględnić także akrylowanie założonych na ścianach desek odbojowych z płyty meblowej (lub ich demontaż i ponowny montaż), wraz z uzupełnieniem brakujących zaślepek naklejanych na główkach kołków mocujących , a także mycie istniejących lamp, gniazdek i łączników światła (ich demontażu i ponownym montażu), czujek przeciwpożarowych, klimatyzatorów, itp. - ich powierzchnia nie została odjęta od malowanych powierzchni ścian i sufitów. Minimalne dane techniczne dotyczące farby emulsyjnej akrylowej: Kolor: biały, Stopień połysku: matowy, Bazowy środek wiążący: dyspersja akrylowa, spoiwo kopolimerowe lub żywica akrylowa, Gęstość: ok. 1,5 kg/dm3 + 0,1, Odporność na szorowanie: farba rodzaju I (wg normy PN-C-81914;2002) o wysokiej odporności na zmywanie i szorowanie. Dopuszczalna zawartość LZO poniżej 30g/l wg Dyrektywy 2004/42/WE. System: wszystkie materiały i sprzęt użyty do wykonania zadania muszą być zgodne z przyjętym przez wykonawcę systemem realizacji, wg wymogów producenta. We wszystkich pomieszczeniach i korytarzach należy wymienić na nowe, wskazane w przedmiarze robót kratki wentylacyjne i dekielki puszek instalacyjnych, tam gdzie one występują. Istniejącą w malowanych pomieszczeniach i korytarzach stolarkę okienną lub (i) drzwiową należy wyczyścić przy pomocy detergentu. Posadzkę malowanych pomieszczeń i korytarzy oraz regały przesuwne w archiwum należy zabezpieczyć folią podczas wykonywania prac. Z remontowanych pomieszczeń (oprócz archiwum) istniejące meble należy na czas prowadzenia prac wynieść na czas prowadzenia prac, natomiast po ich wykonaniu wnieść i ułożyć w uprzednim położeniu. W pomieszczeniach nr 4, 5, 6, 7, 8, 8a i 9 (budynek Wydziału Ksiąg Wieczystych) oraz 12 (budynek główny) na istniejącej posadzce z paneli podłogowych należy ułożyć wykładzinę rulonową PVC, obiektową, wielowarstwową, antypoślizgową o gr. 2,0 mm. Istniejące listwy PVC należy zdemontować, a następnie, po ułożeniu wykładziny, ponownie zamontować. Przy otworach drzwiowych należy zamontować listwy progowe płaskie ze stali nierdzewnej lub aluminiowe. W pomieszczeniu nr 3 (pomieszczenie ochrony - budynek Wydziału Ksiąg Wieczystych) należy w istniejących drzwiach zamontować kratkę wentylacyjną nawierzchniową z aluminium (kolor srebrny) o wymiarach 80 x 480 mm, wraz z wykonaniem otworu w skrzydle. W pomieszczeniu nr 21 (budynek główny) należy naprawić szafę poprzez przybicie gwoździkami tzw. pleców szafy. W dwóch pomieszczeniach na poddaszu (budynek główny) należy wykonać otwory do odprowadzenia ciepłego powietrza z przenośnych jednostek klimatyzacyjnych w ścianie zewnętrznej na poddasze (warstwowej o grubości około 25 cm), o średnicy 130mm i zaopatrzyć w anemostaty kołowe PCV 120 mm od zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, oraz korek styropianowy o grubości 20cm i średnicy 120 mm, zamykające dopływ chłodnego powietrza w okresie zimowym. Po wykonaniu otworów należy przewidzieć naprawę tynku i powłoki malarskiej wewnątrz pomieszczenia. B - Remont korytarza na poddaszu, wymiana drzwi na parterze oraz podwyższenie balustrady na klatce schodowej w budynku głównym Stare drewniane drzwi w obrębie korytarza na poddaszu i w łazience na parterze należy zdemontować, a w ich miejsce wstawić nowe drzwi jednoskrzydłowe pełne o minimalnej izolacyjności akustycznej min. Rw=27dB, o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej koloru dąb, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Zamawiającym, w skład kompletu powinny wchodzić: trzy zawiasy czopowe, zamek dostosowany pod wkładkę patentową, wkładka do zamka, ogranicznik otwarcia drzwi, uszczelka progowa samoopadająca, uszczelka w ościeżnicy, klamka z szyldem (metalowa, szczotkowana) oraz ościeżnica metalowa kątowa w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła (4 sztuki drzwi na poddaszu) oraz drzwi jednoskrzydłowe pełne o rozmiarze 80, skrzydło w okleinie naturalnej koloru dąb, płaskie - dokładny odcień skrzydła do ustalenia z Inwestorem, wypełnienie skrzydła - wkład stabilizujący wzmocniony wewnętrznym ramiakiem, całość obłożona płytą oklejoną okleina naturalną, wykończenie lakierem mat, w skład kompletu powinien wchodzić zamek zwykły srebrny połysk, dostosowany pod wkładkę patentową lub z blokadą łazienkową, wkładka do zamka, zawiasy czopowe, ogranicznik otwarcia drzwi, ościeżnica metalowa kątowa o szerokości min. 100mm w kolorze dopasowanym do koloru skrzydła, skrzydło z tulejami wentylacyjnymi, łazienkowe (1 sztuka na poddaszu i 2 sztuki na parterze), wraz z obróbką obsadzenia. Na istniejących na korytarzu poddasza płytkach z lastryka, po uprzednim zastosowaniu masy czepnej należy wykonać posadzkę z płytek ceramicznych o wymiarach 30x60cm, o ścieralności wgłębnej: < 130 mm3, klasie antypoślizgowości: R10, o nasiąkliwości <0,1%, o wytrzymałości na zginanie min. 45N/mm2, odpornych na plamienie, gatunek I, typ powierzchni: natura - nie szkliwione, kolor jasny beż. Po uprzednim zerwaniu cokolika, należy wykonać nowy cokolik z płytek ceramicznych o parametrach jw., o wysokości 10cm. Przy otworach drzwiowych na korytarz należy zamontować listwę ze stali nierdzewnej lub aluminiową progową płaską. Na przedmiotowym korytarzu należy przygotować powierzchnię do malowania (poszpachlowanie nierówności, likwidacja rys i pęknięć, ewentualne założenie taśmy spoinowej, zagruntowanie) i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową (kolor ścian do uzgodnienia z Inwestorem, kolor sufitów biały), a istniejące rury c.o., pomalować farbą olejną - ftalową, kolor mat. Istniejący grzejnik stalowy należy umyć wodą, przy użyciu detergentu. Istniejącą boazerię ścienną na korytarzu należy, po uprzednim przetarciu z kurzu, wylakierować i zeszlifować polakierowaną powierzchnię. Posadzkę korytarza należy zabezpieczyć folią podczas wykonywania prac. Należy również wymienić istniejące gniazda 230V (na gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe, 2-biegunowe 10A 2,5mm2 przelotowe podwójne, IP-20), a także wyłączniki (na łączniki podtynkowe 10A, 250V 1-biegunowe, IP-20) i dekielki puszek instalacyjnych. Wymienić należy także istniejące oprawy świetlówkowe, na nowe oprawy rastrowe - obudowa z blachy stalowej, kolor biały, 2x36W, źródło światła T8 (G13), długość ok. 1200 mm. Na klatce schodowej należy podwyższyć istniejącą balustradę poprzez odcięcie pochwytu balustrady, nałożenie na słupki z prętów stalowych kwadratowych (15 x 15 mm), kształtowników stalowych zamkniętych kwadratowych 20 x 20 x 3 mm o długości ok. 35 cm (około 80 sztuk) oraz przyspawanie do nowych kształtowników uprzednio odciętego pochwytu. Balustradę z prętów ozdobnych należy następnie pomalować dwukrotnie farbą olejną, kolor mat, natomiast jej pochwyt drewniany ręcznie ocyklinować i wylakierować. Gruz oraz materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco z remontowanych pomieszczeń, tak żeby nie zalegały w miejscu prowadzenia prac, a następnie należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, natomiast materiały, które tego wymagają - zutylizować. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót. 2 - Wymagany okres gwarancji - od 36 do 60 miesięcy (stanowi kryterium oceny ofert). 3 - Termin realizacji - 49 dni od daty podpisania umowy. 4 - Wszystkie materiały i kolorystyka wymagają akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem należy przedstawić próbki. Wskazane parametry techniczne stanowią wymagania minimum. 5 - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6 - W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 7 - Miejsce realizacji: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 11. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 8 - Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób umożliwiający pracę Sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Zamawiający wymaga, aby roboty kolidujące z normalną pracą użytkowników obiektu, były prowadzone po godzinie 15-tej i w soboty. 9 - Zamawiający wymaga, aby prace wykonywane w archiwum w budynku Wydziału Ksiąg Wieczystych były wykonywane wyłącznie do godz. 15-tej, w dni robocze, pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego. 10 - Roboty będą prowadzone zgodnie z harmonogramem, będącym załącznikiem do umowy, który Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić najpóźniej na 1 dzień przed podpisaniem umowy. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwanie frontu robót lub jego części. 11 - Ze względu na charakter pracy Sądu, Zamawiający ma możliwość krótkotrwałego przerwania prac lub czasowego ich ograniczenia, względnie zmiany kolejności. 12 - Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo oznaczyć i zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem teren, na którym odbywać się będą prace. 13 - Wykonawca zobowiązany jest do ciągłego i systematycznego utrzymania czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wszelkie uszkodzenia i zabrudzenia powstałe przy prowadzeniu prac muszą być przez wykonawcę naprawione i usunięte na jego koszt. 14 - Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego pracowników przy realizacji umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.42.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał, tj. zakończył roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do przedmiotu zamówienia rozumie się wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowych o wartości co najmniej 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 50 000 zł. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ oraz weryfikacji wykazu, o którym mowa w pkt VI-A-6 SIWZ, zawierającego główne roboty wskazane przez Wykonawcę, jednakże w ilości co najmniej 1 (jedna) i sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót budowlanych Zamawiający żąda załączenia dowodów (w rozumieniu paragrafu 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. z 2013 r. poz. 231/) potwierdzających, że każda z robót budowlanych wskazanych w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Niespełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek kryterium oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 ze zm.) wymienionego w pkt VI-A-1 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pełnomocnictwo /jeśli dotyczy/ do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2) pisemne zobowiązanie podmiotów /jeśli dotyczy/ w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 3) formularz ofertowy wg załączonego do SIWZ wzoru.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: tak, adres strony, na której będzie prowadzona: https://aukcje.uzp.gov.pl

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że istotne zmiany umowy mogą nastąpić według zasad i na warunkach określonych w niniejszym paragrafie. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów określonych w § 3 ust. 1 umowy, spowodowaną działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub Zamawiającego uniemożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ile te działania lub zaniechania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie do realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.so.gov.pl; www.suchab.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, IIp., p. E-232..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 08:00, miejsce: Sąd Okręgowy w Krakowie, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, IIp., p. E-232..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data składania ofert:
2015-05-20 08:00:00


Treść jest nieaktywna (archiwum)
Autor: Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej
Data: 2015-05-05 12:01:00
Udostępnił: Admin Administrator
Data: 2015-05-05 12:02:00
Modyfikował(a): Admin Administrator
Data: 2015-06-01 15:34:04
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. siwz nr 5-2015 394.90 KbPlik rar
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - str int 36.50 KbPlik doc

Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiejul. Mickiewicza 11, 34-200 Sucha Beskidzka tel. (33) 874-24-40 email: oa_suchabeskidzka@suchab.sr.gov.pl
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]